Vodnář

Vodnář

21. leden až 20. únor

Hlavní rysy | Muž | Žena | Podrobná charakteristikaHlavní rysy

idealistický, humánní, pravdymilovný, svědomitý; má silné etické a morální zásady; liberální, demokratický; předvídavý, orientovaný na budoucnost; plánující, racionální, logický, vynalézavý, intuitivní, originální, duchaplný

Muž

Vodnář je znám svou radostí z nových a neobvyklých poznatků a zkušeností; Vodnář miluje experimentování. Dává přednost myšlenkám před tvrdou prací, třeba i na vlastním majetku. Raději v klidu sedí a zůstává svobodymilovný a nezávislý. Vodnář-muž je idealistou a snílkem, má rád přírodu a pohyb větru ve větvích.

Žena

Je vynikající hlavou rodiny. Zajímá se o lidská práva, sociální otázky, o politiku a výchovu k dobru obecně. Někdy bývá netrpělivá a výbušná, je nervózní, když se věci dlouhodobě nedějí podle jejích představ. Žena-Vodnář dokáže poskytnout okamžiky klidu, stability a podpory pro svého partnera i rodinu.Podrobná charakteristika

Hluboké vnitřní puzení osvobodit se od konvencí a odvrhnout veškerá omezení, to je jeden pól Vodnářovy povahy. A tady je druhý: touha po úplné osobní svobodě a nevázanosti a stálá vnitřní přítomnost myšlenek reformy a změny. Ať Vodnář pomyslí na cokoli, je vždy plný vznešených ideálů. Kouzelné slůvko zní „pokrok". Tím je myšlena nejen obecná definice hospodářského růstu, ale hlavně rozsáhlé zlepšení všech okolností obecně.

Pracuje-li Vodnář v sociální oblasti, bude se pokoušet prosazovat zde metody a postupy orientované na budoucnost, je-li politikem, bude se zaměřovat na humanitární cíle. Jeho problém pak spočívá jednak v tom, že realita pozemského života a lidské povahy nedovoluje dokonalé uskutečnění takových vysokých cílů, a jednak v tom, že jeho ideály jsou spíše abstraktní a duchovní. Skutečné chování Vodnáře se soustředí především na to, aby pracoval proti obecně prosazovanému kurzu, ať je to ve firmě, v politice, v mezilidských vztazích nebo kdekoli jinde.

Komplexní a mnohoznačný je charakter Vodnáře: orientace na budoucnost, cit pro věci příští, idealismus a sklon k duševnímu estétství, které se staví odmítavě vůči ryze materiálním projevům života. Vodnářova síla v člověku tohoto znamení jen kypí - umožňuje mu představovat změny, měnit ustálený stav věcí a uskutečňovat proměny, o který jsme my ostatní v nejlepším případě jen snili. Proto bývají vynálezci, vědci, objevitelé a revolucionáři často ve znamení Vodnáře.

Na druhé straně v sobě má znamení Vodnáře i chlad a odstup od všeho tělesného a od normálních lidských afektů a pocitů. Nezřídka žije Vodnář ve „věži ze slonoviny“, která mu umožňuje zůstat citově nezúčastněný. Vztah k druhému pohlaví ovšem obsahuje všechny citové nevyváženosti a závislosti, jako je vášeň, touha vlastnit, zlost, žárlivost, závist atd. Nad ně by se Vodnář chtěl povznést.

Vodnář je „pevný vzduch", což bychom mohli také vyjádřit spojením “pevná idea". V jistém ohledu se podobá Štírovi, který rovněž rozvíjí pevné ideální představy, na nichž pak nezvratně lpí. Zatímco Štír jde za svými cíli s intenzivní vášnivostí, neomylností a až po své sebeobětování a sebezničení, je Vodnářova dogmatika něčím, co se zrodilo velmi daleko od citů. Podobá se pohledu z výšky - ptačí perspektivě, která umožňuje povznesený přehled. Citová nezúčastněnost, objektivita, smysl pro fair play, spravedlnost, rovnoprávnost, civilizované chování, to jsou pojmy, s nimiž se Vodnář rád identifikuje.

Dostane-li se Vodnář do euforie, je vyhráno. Najednou se hroutí všechny myšlenkové konstrukce, padají zdi, všechno ustrnulé se rozpadá, omezený způsob pohledu na svět je náhle překonán. Tam, kde jiní lidé postupují krokem, aby dospěli k určitému výsledku, bere Vodnář všechny mezistupně naráz. ]eho schopnost získávat poznatky z něj dělají intuitivního, z logiky myšlení a chování vybočujícího člověka, jakého v něm známe. Náhlé nápady či obraty o 180 stupňů však také znamenají sklon k výstředností a rozmarům. Jediná možnost, jak lze u Vodnáře něco předvídat, je přemýšlet o tom, co asi může být opakem toho, co bychom udělali my, nebo toho, co by odpovídalo logice věcí. Vodnáři je zkrátka často těžké porozumět.

Tip: přečtěte si také charakteristiku Vodnáře na eTarot.czZjistěte více po telefonu

Venuše – Výklad karet, Astrologie, Numerologie

Změní se brzy život k lepšímu? Nevíte si rady? Toužíte po lásce?
Karty a hvězdy společně pomohou najít odpověď!

SMS pište ve tvaru TAROT18 datum narození a váš text na 904 30 46

Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, tech. zaj. Materna, 1sms 46 Kč, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

eTarot