Váhy

Váhy

23. září až 23. říjen

Hlavní rysy | Muž | Žena | Podrobná charakteristikaHlavní rysy

družné, společenské, zdvořilé, taktní, vstřícné, milé, diplomatické, smiřující, tolerantní; upřímné, otevřené, ochotné dělat kompromisy; váhy vidí vždy dvě stránky jedné věci, hledají vyrovnání protikladů a pravou míru věcí, spravedlnost a etiku

Muž

Muž ve znamení Vah se vyhýbá extrémům v zaujímání stanovisek a ve vyjadřování názorů. Je ochotný vžít se do druhých a do čehokoli odlišného; v hledání smíru a rovnováhy je nedostižný. Pro tohoto muže je zcela zásadní láska k umění, kultuře a ke všemu estetickému. Touha po ideálních lidských vztazích a po dokonalé partnerce je v mysli muže ve Vahách setrvale přítomna.

Žena

Pro ženu ve znamení Vah je charakteristické estetické pozorování věcí, touha po vyváženosti, harmonii a kráse. Tato žena se dívá s odstupem, při němž hraje důležitou roli princip rovnoměrnosti a elegance. Mezi její zájmy patří umění, estetika, vkus, soulad a zcela obecně i zjemňování životního stylu. Ze všech znamení je právě žena ve Vahách tou, v jejímž domově se budete cítit nejpříjemněji a bezpečně.Podrobná charakteristika

Naše vlastní prožívání závisí na určitém sociálním řádu a na naší schopnosti spolupracovat s druhými lidmi. Jen tak je možné harmonické společenství a férové soužití. To jsou základní požadavky Vah: být otevřený pro to, s čím se setkávám, nacházet v tom doplnění vlastní osobnosti. Chovat se spravedlivě, s ohledem na harmonii a kompromis a vyrovnávat tak extrémy a spojovat protiklady.

Váhy jsou vzdušné znamení a mají proto více společného s hlavou a intelektem než s city. Jejich tématem je druhý člověk jako možnost pro ideální doplnění vlastní osobnosti a hledání celkového bezpečí. Protiklady se mají zmírňovat ve smyslu všeobecné harmonie a je zajímavé, že ženy ve znamení Vah mají často mužské rysy a muži ve Váhách zase spíše rysy feminní. To se může projevovat v zevnějšku stejně jako v povahových rysech.

Váhy mají schopnost přemýšlet o protikladech s odstupem a nestranně a přitom umí hledat jednotící sílu, která uvádí do správného poměru všechno, co existuje, a která tak umožňuje žádoucí estetický způsob uvažování. Všechny věci mají mít podle Vah určitý ideální a vyvážený vzájemný poměr.

Dokonalost znamená pro znamení Vah naprostou vyrovnanost a co možná nejrovnoměrnější poměr různých sil. Znamení Vah má mnoho společného s umírňováním instinktivních, pudových sil orientovaných ryze na vlastní osobu. Jde o to, aby člověk jednal a usuzoval v každé situaci nestranně a spravedlivě. Důležitý vnitřní popud Vah spočívá v hledání této spravedlnosti a v pocitu, že je třeba dostát takovému etickému a ideálnímu měřítku. Touha po rovnováze a harmonii a orientace individua na společenství vede ke zvolení střední cesty, která se vyhýbá extrémům. Znamení Vah si toužebně přeje svět, v němž bude všechno účelné a užitečné nahrazeno krásou, uměním, estetikou a harmonií, uvolněností a vyrovnaností.

Chování člověka ve Váhách je určováno hlubokou potřebou najít své doplnění, svou ztracenou polovinu. Přitom ovšem nejde jen o lásku a o člověka. Pocit úplnosti může Vahám přinášet i práce, idea, projekt. Přesto zůstávají mezilidské vztahy hlavní potřebou znamení Vah: dobře si rozumět s druhými, být snesitelný a ochotný ke kompromisům, nikomu nepůsobit hoře. Mají-li mít Váhy dobrou náladu, nesmíme je zahrnovat výčitkami. Čím více se vztahy odehrávají v atmosféře lehkosti, flirtu a nezávaznosti a čím více v sobě mohou Váhy cítit nezkalenou veselost a uvolněnost, tím lépe se jim vede.

Okolí a jeho mínění je pro Váhy důležité. Protože všechny jejich úvahy se vždy týkají jedněch nebo druhých, je pro ně těžké udělat rozhodnutí, které se týká výhradně vlastních zájmů. Tato nedostatečně silná vůle je ovšem vyrovnávána schopností objektivně naslouchat při názorových rozmíškách, zvažovat argumenty obou stran a najít snesitelný kompromis. Základním darem Vah je umět smiřovat a vytvářet rovnováhu. I to, co není příliš potěšitelné, umí Váhy hezky zabalit a podat. Ne nadarmo se jim přisuzuje umění diplomacie a taktiky.

Nápadný je talent Vah vytvářet krásu, harmonii a proporce. S čistotou stylu dají Váhy z několika málo prvků vzniknout vkusnému celku. Přes svůj sklon k ideálům a k dokonalosti nejsou Váhy ani tvrdohlavé, ani dogmatické. Aby dosáhly harmonie, Váhy si tu a tam něco přidají, jinde zase uberou. Ostré hrany nejsou jejich styl, nepružné lpění na názorech a představách jim není vlastní. Maximálně budou Váhy na nedokonalost okolního světa reagovat trochu melancholicky. Pak si třeba vyjdou ven a budou pozorovat krásný tanec listí v podzimním větru, vždy s touhou po kousíčku vysněného ideálu.

Tip: přečtěte si také charakteristiku Váhy na eTarot.czZjistěte více po telefonu

Verona – Výklad karet, Výklad snů, I - Ťing, Jasnovidectví bez pomocných prostředků

Změní se brzy život k lepšímu? Nevíte si rady? Toužíte po lásce?
Karty a hvězdy společně pomohou najít odpověď!

SMS pište ve tvaru TAROT18 datum narození a váš text na 904 30 46

Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, tech. zaj. Materna, 1sms 46 Kč, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

eTarot