Štír

Štír

24. říjen až 22. listopad

Hlavní rysy | Muž | Žena | Podrobná charakteristikaHlavní rysy

důkladný, vážný, hluboce založený, má mnoho citů a vášně, emocionální, pudový; intenzivní, důrazný, pozorující, rozhodný, hrdý, trpělivý, houževnatý; odvážný, rozpolcený, konfliktní, protikladný, plný napětí, kontrolující, majetnický

Muž

Má charisma, které přitahuje. Bývá vyhledáván ženami, často jde i o pudovou přitažlivost. Je sebevědomý a hrdý, miluje upřímnost a dokáže ji druhému dát. Na druhou stranu je muž Štír popudlivý a nepříjemný, když se věci nedějí podle jeho plánu. Pokud mu ukřivdíte, nezapomene na to do smrti.

Žena

Je velmi emotivní a navenek působí záhadně. Podobně jako muži jsou i ženy tohoto znamení vášnivé a náruživé. Nejde však jen o tělo - svého muže dokáže Štírka milovat upřímně a věrně i v časech, které zrovna lásce nepřejí. Tyto ženy jsou rozenou oporou v náročných a krizových situacích. Štírky jsou spravedlivé a nesnášejí neupřímnost.Podrobná charakteristika

Všední život Štíra určují ideje, představy a ideály, což znamená, že Štír naráží ve vnějším světě na věci, které ho fascinují a upoutávají. Příčinou této hluboké vazby na věci a majetek, které jsou mimo něj a které se Štírovi zdají podstatnější a hodnotnější, než jeho vlastní zdraví, je to, že vlastní motivace znamení Štíra je zaměřena na zajištění přežití druhu. Štír tedy nechá stranou nebo dokonce obětuje někoho blízkého (a ve výjimečných případech i sebe), aby mohl přetrvat větší celek - rodina, společenství a třeba i rasa. Tato zásadní motivace pro přežití sebe sama ovlivňuje Štíra více než cokoli jiného.

Štír se tradičně pokládá za krizové znamení zvěrokruhu. Jsou s ním spojovány procesy hlubokých proměn. Z výše napsaného vidíme, proč tomu tak je. Vazba na něco je důležitá, aby člověku propůjčila sílu věnovat veškerou svou energii právě nějaké konkrétní věci. Štír ovšem zápolí s tím, že dění v okolním světě se musí přizpůsobit představám, které se zrodily v jeho hlavě. To může vést k jednosměrnému myšlení, kdy se vylučuje všechno, co je odlišné od vytyčeného směru či představy. Tím nastává strnulost, která je klíčovou překážkou v osobnostním rozvoji znamení Štíra. Tato skutečnost může Štíra hnát do hektického a přehnaného užívání si života stejně tak, jako do nepřetržitého sledu osobních krizí a strachu z proměny myšlení.

Štír je velmi citlivý v oblastech smrtelnosti člověka a zániku obecně. Neustálá vnitřní (často i nevědomá) konfrontace s těmito oblastmi má za následek puzení Štíra přesáhnout sebe sama a upsat se nějaké věci, která odpovídá nesmrtelnému duchovnímu ideálu. Osobnost a myšlenky Štíra tedy budou žít dál i po jeho smrti, a právě to je pro Štíry zásadní hnací silou. Právě z urputnosti Štírů se rodí myšlenky hodné vládců a dynamických hybatelů dění.

Přirozená povaha Štíra je rozpolcená: vedle své touhy po užívání pozemského života a jeho poznávání pomocí smyslů, vedle touhy po lpění na věcech a materiální stránce života v něm působí silná touha pro zapomenutí na sebe sama, touha po vysvobození a spáse. Ta často vede k tomu, že se Štíři zabývají duchovními a okultními tématy, případně fenoménem smrti.

Protože se Štír často cítí vydán nespravedlnosti života a většinou brzy zakusí vlastní bezmoc, je pro něj důležitou motivací získat osobní nebo společenskou moc a tím i svou formu bezpečí. Tu obvykle nalézá u partnera, ale ani tady není situace růžová. Vazba Štíra na partnera je vášnivá a absolutní. Partnerovi nebo příteli Štír často vnucuje svoji představu, jaký by měl být. Životního druha si Štír idealizuje a později spíše miluje svou představu o partnerovi, než dotyčnou osobu jako takovou. To ale nebrání dlouhotrvajícím manželským vztahům Štíra, ovšem s tím, že kormidlo vztahu pevně svírá právě Štír. Všechny city Štíra jsou silné, vášnivé a absolutní. Když na něco zaměří své city, nestane se, že by to rychle opět změnil.

Štír toho na sebe umí naložit opravdu mnoho. V tomto směru na sebe také klade větší nároky, než jiná znamení zvěrokruhu. Jde-li o nasazení pro věc, není žádné jiné znamení stejnou měrou jako Štír ochotno jít až po sebeobětování a sebezničení. Protože většina ostatních znamení má pragmatičtější myšlení nebo je zcela prostě zainteresována na svém osobním blahu, přinášejí Štírovi tyto sklony jen málo přátel.

Druhá stránka Štíra je často málo viditelná: velká citlivost a zranitelnost, strach ze slabosti a z odmítnutí. Protože jsou však Štíři už záhy ve svém životě konfrontováni s mimořádně zatěžujícími zkušenostmi, Štír zřídkakdy plně odhalí své city. Vždy má potřebu zůstat ve skrytu, nevykládat karty na stůl a chce mít situaci plně pod kontrolou.

O všem, co Štír započne, má nějakou ideální představu či model, jemuž by chtěl přizpůsobit skutečnost. Přesně ví, jaké by něco mělo být, aby to bylo v pořádku. Podle stupně zralosti a roviny realizace se z něj může stát netolerantní, zarytý člověk, který lpí na ustrnulých názorech a který se uzavírá jakémukoli pohledu zvnějšku. V lepším případě se u Štíra rozvíjí silná, charismatická osobnost, která může mít pro druhé funkci vzoru a která je schopna proměnit krizové etapy ve vlastním životě i v životě druhých v něco tvořivého.

Tip: přečtěte si také charakteristiku Štíra na eTarot.czZjistěte více po telefonu

Ariela – Výklad karet, Práce s kyvadlem, Křišťálová koule

Změní se brzy život k lepšímu? Nevíte si rady? Toužíte po lásce?
Karty a hvězdy společně pomohou najít odpověď!

SMS pište ve tvaru TAROT18 datum narození a váš text na 904 30 46

Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, tech. zaj. Materna, 1sms 46 Kč, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

eTarot