Ryby

Ryby

21. únor až 22. březen

Hlavní rysy | Muž | Žena | Podrobná charakteristikaHlavní rysy

splývavé, pohyblivé, proměnlivé, mnohostranné; umělecké, muzikální, romantické, závislé na náladách; jsou vrtkavé a neuchopitelné, cení si anonymity, skrývají se, jsou nenápadné, kolísavé, chaotické, bez struktury; mdlé, úzkostné, jemnocitné, senzitivní

Muž

Muž ve znamení Ryb si intenzivně uvědomuje svou osobitost. Vnímá skutečnost, že je svébytnou, oddělenou a individuální bytostí. Umí za sebe nést odpovědnost. Váží si života a jeho prchavých okamžiků. Tento muž si uvědomuje, že tu nebudeme věčně. Muži v Rybách bývají často emocionálně odtažití od druhých lidí. Stáhnou se a pracují podvědomě na svém vlastním cíli.

Žena

Ženy ve znamení Ryb mívají problémy se zvládáním každodenního a praktického života. Vyhýbají se překážkám, jsou vrtkavé a neuchopitelné a také nenápadné. Mezi jejich pozitiva patří sociální cítění, láska k člověku a ke zvířatům a zvýšené vnímání spravedlnosti a lidskosti. Ryby věří na osudová setkání a lásku až za hrob. I když hluboce milují, stále ale žijí ve své vlastní osobní realitě, která zůstává ostatním neproniknutelná.Podrobná charakteristika

V člověku ve znamení Ryb je pravé vnitřní vědomí jednoty veškerého bytí a vědomí toho, že nakonec se musíme vzdát svého ega, které nás váže na určitou dobu, na určité lidi, na osobní cíle a snahy. Toto vědomí může spočívat na velmi hluboké úrovni a může tak vyvolávat v dotyčném značnou úzkost. Proto mnoho lidí v Rybách lpí na životě, na materiálních věcech, které je uklidňují. Důležitá je pro Ryby také jistota společenský vazeb a vztahů. Ovšem nejvnitřnější cíl, který Ryby pohání, je žít pravdu, která je hluboko v nich a kterou je třeba najít a prožívat. Tato pravda má většinou málo společného s normálními, běžnými cíli dotyčného člověka a často vyžaduje velkou ochotu k obětem. Osobní přání a představy ustupují do pozadí před pocitem, že člověk má nějaké pověření, nějaký úkol nebo potřebu nezlomně stát za tím, čemu přitakává jeho vnitřní hlas.

Na jiné rovině jsou Ryby zaujaty hledáním spásy, která je prošlapána životními cestami velkých zakladatelů náboženství. Znamení Ryb má soucit s trpícím stvořením. Otevřenost vůči nouzi a strastem i ztotožnění s ním může vést kromě jiných možností k tomu, ze člověk-Ryba zaujme pozici pomocníka, nebo oběti.

Život je u Ryb pociťován jako něco, co se musí snést a vydržet. Základní sklon k pasivitě, k tomu, aby se nechali unášet a pluli proudem, je v různé intenzitě vlastní všem lidem zrozených v Rybách. Je to i pocit, že člověk je vydán všanc nějaké větší, mocnější síle a okolnímu světu.

Lidé se zdůrazněnými Rybami jsou podivným způsobem neuchopitelní. Tam, kde právě byli a kde jsme věřili, že je můžeme pevně chytit, už za okamžik nejsou. Fyzická přítomnost nic neříká o jejich skutečné duševní účasti – v nejhlubším nitru mohou být kdekoli, aniž by ostatní tušili, kudy duch znamení Ryb právě pluje.

Jejich přístup k bytí nemůže většina lidí následovat a často ani oni sami nechápou, co se v nich odehrává. Následkem toho se z některých Ryb stávají rozmarní podivíni, lidé, kteří svým způsobem života a svými názory nápadně vypadávají z rámce a často je nelze nijak zařadit. Ryby mohou dosáhnout i mimořádně citlivé muzikální či umělecké povahy s vysokým stupněm psychologického vcítění. Patří k nim rovněž ti, co realizují svůj pocit, že nejsou ničemu a nikomu zavázáni, na dráze kriminality, nebo své utrpení ze světa ohlušují alkoholem, drogami či jinými druhy závislostí.

V mezilidských vztazích se touha po zrušení oddělujících hranic projevuje nejsilněji právě u znamení Ryb. Touha po splynutí, po rozpuštění se v druhém člověku může končit až ve ztotožnění se s partnerem. Ztráta vlastní identity odpovídá nejhlubšímu motivu znamení Ryb – touze po rozpuštění svého ega, po tom, aby se takový člověk mohl vyhnout nutnosti rozvíjet vlastní osobnost. Tak mohou Ryby přenášet na partnera rozhodnutí i zodpovědnost, především za vlastní život a člověk-Ryba prodlévá ve stadiu dětské nevinnosti. Druhá stránka vztahů s Rybami spočívá v jejich schopnosti projevovat všeobjímající, často bezpodmínečnou lásku, která může povýšit všední den ve svátek.

Tip: přečtěte si také charakteristiku Ryb na eTarot.czZjistěte více po telefonu

Nikola – Výklad karet

Změní se brzy život k lepšímu? Nevíte si rady? Toužíte po lásce?
Karty a hvězdy společně pomohou najít odpověď!

SMS pište ve tvaru TAROT18 datum narození a váš text na 904 30 46

Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, tech. zaj. Materna, 1sms 46 Kč, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

eTarot