Rak

Rak

22. červen až 22. červenec

Hlavní rysy | Muž | Žena | Podrobná charakteristikaHlavní rysy

citový, senzitivní, citlivý, zranitelný, měkký, vnímavý, přizpůsobivý; vroucí, snadno se dojímající, dětinský, plný fantazie, zasněný, romantický, intuitivní, ovlivnitelný; muzikální, umělecky nadaný, tvořivý, opatrný, zdrženlivý, diplomatický, plachý, pasivní; náladový, vrtkavý, nevypočitatelný, nevrlý, mrzutý, melancholický, egocentrický, sobecký, pověrčivý

Muž

Silná Rakova citovost jej podněcuje, aby hledal jistotu. Proto jsou pro muže Raka stejně jako pro další vodní znamení vztahy důležitější než všechno ostatní. Způsob, jakým dochází k výměně citů mezi ním a jinými lidmi, v podstatě určuje, zda je Rakův základní životní pocit pozitivní, nebo negativní. Mužům ve znamení Raka se příčí racionální analýza jeho vztahů a jejich vyjadřování slovy. Je citlivý a jemný a umí být životní oporou, má-li k tomu odpovídající životní podmínky.

Žena

Pro ženu ve znamení Raka je mimořádně důležitá silná potřeba jistoty, hledání bezpečí a ochrany. Tato žena tíhne k rodinnému krbu, k domovu a k pospolitosti; její smysl pro rodinu je někdy až nekonečný. Rak se často spojuje s asociacemi dítěte a dětství, proto bývají tyto ženy poměrně dětinské. Žena v Raku znamená také introverzi, úvahy o minulosti, zahledění do sebe, vnitřní ponoření a spočívání v sobě. Žena v Raku touží po bezstarostné, lehkomyslné cestě do světa.Podrobná charakteristika

Znamení Raka je dána silná představivost a obrazotvornost a schopnost vcítění se do prostoru kolem. Raku je jako žádnému jinému znamení zvěrokruhu vlastní dar ztotožnění s vnějším světem. Rak rovněž reprezentuje prchavý, stále se měnící a chaotický cit, který reaguje na dojmy a impulzy zvnějšku, prohlubuje je a odráží. Princip Raka ve své ryzí formě znamená život v přítomném okamžiku. Symbolizuje bezčasovost a beztvarost, plynutí a jemnost.

Tradičně je Rak popisován jako pasivní, citlivý, snadno zranitelný a plachý, spíš bezbranný. Rak je velmi vnímavý vůči dojmům, které mají nejsilnější vliv na jeho citové rozpoložení. Všechny tyto charakteristiky jsou výstižné a zachycují jeho senzitivní, flegmatickou stránku, která jako široká číše všechno nabírá a hluboko v sobě uchovává všechny podněty.

Rak je vodní znamení, což znamená, že pasivita má své hranice a projevuje se především tehdy, když jde o otázku přímého, spontánního a prosazujícího jednání. Když si však představíme vlastnosti vody, která symbolizuje city, pak se ukáže, že voda je sice měkká a bez formy a přizpůsobí se nádobě, do které ji nalejeme, avšak má i neuvěřitelnou sílu. Razí si cestu trpělivým obtékáním okolních překážek, které omývá, jemně jimi proniká a pomalu je nechává erodovat. I Rak se prosazuje podobně: neustálý sled kapek vyhloubí kámen - to se zdá být Rakovou devízou. Rak má obdivuhodný smysl pro to, jak citově manipulovat druhými. Protože se mu příčí přímé prosazování jeho citů, nebo se pro to prostě necítí dost silný, zkouší jít na věc oklikami a vytáčkami, úskoky a manipulací.

Dětství a prožitek v prvních měsících u matky má na lidi ve znamení Raka mimořádně silný a formující vliv, a to jak v dobrém, tak ve zlém. Prožívání světa jako bezpečného, dobrého místa nebo jako bojiště tuhých zápasů je zde zvláštní měrou formováno právě raným dětstvím. Touha po nadlidské matce, která všemu rozumí, všechno odpouští, chápe beze slova a umí dávat neomezenou lásku, se stává více či méně vědomou vizí, která se v každodenním životě Raka může přenášet na nejrůznější osoby, okolnosti a stuace. Zvlášť dobře se proto Raci hodí pro terapeutické nebo poradenské profese, ale i povolání, v nichž se může uplatnit skutečná mateřská péče. Oblíbený učitel, na kterého vzpomínáte po desítkách let, byl určitě zrozen v Raku.

Protože jistota je pro Raka základní téma - žijeme přece ve světě hmoty s fyzickým tělem - znamená materiální zajištění pro Raka velmi mnoho, i když pořád ještě o něco méně než pocit duševního bezpečí. Existenciální úzkosti jsou pro Raka zcela běžné. Nekonečné střídání jeho nálad a často i tělesných stavů, jeho citlivost a obavy jsou vyrovnávány lpěním na materiálním světě, o který se může vždy opřít. I když si Rak stěžuje na svou finanční situaci, při bližším zkoumání zjistíme, že jeho účet má ještě značné rezervy.

Aktivita a jednání jsou dvě témata, která Raku dělají největší potíže. Rak představuje princip prvotně ženský, mateřský, který by chtěl zůstat pasivní a setrvávat v klidu, oddanosti a ochotě přijímat vše kolem. Ve své původní formě symbolizuje sílu Matky přírody, která počíná, rodí, dává růst a zrát a ve smrti bere opět všechno zpět do svého klína - beze změny právě daného stavu, bez dalšího vývoje. Věčný koloběh zrození a smrti - to je životní otázka znamení Raka.

Tip: přečtěte si také charakteristiku Raka na eTarot.czZjistěte více po telefonu

Ariela – Výklad karet, Práce s kyvadlem, Křišťálová koule

Změní se brzy život k lepšímu? Nevíte si rady? Toužíte po lásce?
Karty a hvězdy společně pomohou najít odpověď!

SMS pište ve tvaru TAROT18 datum narození a váš text na 904 30 46

Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, tech. zaj. Materna, 1sms 46 Kč, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

eTarot