Panna

Panna

23. srpen až 22. září

Hlavní rysy | Muž | Žena | Podrobná charakteristikaHlavní rysy

realistická, rozumná, dovedná, šikovná, praktická; systematická, vyhraněná, analytická, bystrá, intelektuální, má dar přesného pozorování; opatrná, rozvážná, plánující, orientovaná na jistotu, zdrženlivá, kontrolující se, milující pořádek; spořivá, hospodárná, pečlivá, svědomitá, ukázněná, pilná

Muž

Jako nikdo jiný dokáže muž ve znamení Panny svými metodami a precizností docílit maximálního využití práce a efektivity. Další stránka muže Panny spočívá v jeho nepřekonatelné schopnosti být ve správný čas na správném místě. Má přirozený cit pro to, které služby budou kdy zapotřebí a umí pečovat o své bližní. Dokáže být tichým pomocníkem, který přebírá obecně neoblíbené, ale nutné práce. Umí být tím, kdo včas upozorní na rizika a nebezpečí.

Žena

Žena ve znamení Panny stojí ve středu dění. Všechno ji zajímá, každá maličkost vzbudí její pozornost. Její vědomí se neustále zabývá přijímáním a zpracováváním dojmů z okolí. Potřebuje se cítit bezpečně. Smysl pro detail umožňuje, že pro ženu Pannu je relativně snadné vypořádat se s obvyklým každodenním životem a jeho požadavky.Podrobná charakteristika

Pro Panny je neoddiskutovatelnou skutečností, že reálný život od nás vyžaduje ústupky. Jde o poznání, že na tomto světě nežijeme sami, ale spíše v prostředí, které vyžaduje přizpůsobení našeho životního stylu. Vzniká smysl pro řád a místo, které každý zaujímá v celkové skladbě. V jistém ohledu je Panna znamení krize, protože vyžaduje upravení a přeorientování osobní vůle. Aby mohl tento proces úspěšně proběhnout, je nutná schopnost sebekritiky a realistický způsob pozorování věcí. Hranice Panny spočívají v okolních podmínkách a vztahují se k otázce, kolik prostoru může ona sama zaujmout a kolik je třeba nechat druhým. Panna je princip rozumného přizpůsobení daným podmínkám. Protože člověk prostě nemůže být vším a všechno vlastnit, učí se Panna určovat priority.

Být zavázán realitě však také znamená brát vážně otázky jistoty a plánování věcí. V tom spočívá zvláštní talent Panny. Už v současnosti se zabývá co možná nejlepším zajištěním budoucna. Stěží má jiné znamení tolik uzavřených pojistek a sotva které znamení si v duchu už někdy přehrávalo tolik eventuálních situací, které mohou nastat.

Slovo, které nám většinou přijde na mysl, když mluvíme Panně, je „sloužit". Panna chce být skutečně užitečná. Je mimořádně pilná a ráda se dělá nepostradatelnou. Je třeba zdůraznit, že užitečná neznamená totéž co podrobená či servilní, což může jiné lidi svádět k chybné interpretaci, že by Pannu mohli využívat. Důležité prostě pro Pannu je, aby ji někdo potřeboval.

Panně jde také o to, aby zjistila, kde jsou její skutečné hranice nebo jak daleko je může posunout. V nejlepším případě je Panna člověkem, který umí ihned adekvátně reagovat na situace a jehož měřítkem jsou účinky jednání v mezilidských vztazích. Panna prostě ví, co je v které situaci třeba dělat. Dáme-li jí nějaký úkol, vyřídí jej v nejkratší možné době s co nejmenším vynaložením sil a s co nejvyšší myslitelnou efektivitou. Díky svému talentu se umí pružně přizpůsobit vnějším podmínkám.

Mnoho Panen tráví svůj život tak, že se pokouší vynutit si na něm řád a maximum jistoty. Hlubší, ale často spíš nevědomý důvod spočívá v pocitu, že všechno zdánlivě pevné protéká mezi prsty jako písek a že nakonec nezbývá nic než nejistota budoucnosti. S tím má mnoho společného často citovaná pořádkumilovnost Panny. Když je všechno přehledné, na svém místě, zdá se jí, jako by byl svět uspořádané místo se spolehlivými, přehlednými zásuvkami a podmínkami. Symbolicky se tím vylučuje riziko, že do jejího života vtrhne chaos a rozklad.

Kdo chce pochopit Pannu, musí vědět, že se velká část její energie a pozornosti zabývá otázkou: „Co bude, když...?“ Má tolik strachu z budoucnosti, že vždy promýšlí všechny eventuality. Cokoli se může stát a lidský rozum si to dokáže představit, to už Pannu v jejích předběžných úvahách potkalo. Ví, kde je třeba hledat důležité poklady své existence a bude je mít vždy po ruce, čisťoučce zabalené v malém kufříku. Všechno je připraveno pro případ náhlého použití, nic zde není přenecháno náhodě. Obecně ji to nutí dávat věci do pořádku. Kamkoli se Panna podívá, dělá to kriticky, střízlivě, a vždy najde onen pověstný vlas v polévce.

Tip: přečtěte si také charakteristiku Panny na eTarot.czZjistěte více po telefonu

Ariela – Výklad karet, Práce s kyvadlem, Křišťálová koule

Změní se brzy život k lepšímu? Nevíte si rady? Toužíte po lásce?
Karty a hvězdy společně pomohou najít odpověď!

SMS pište ve tvaru TAROT18 datum narození a váš text na 904 30 46

Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, tech. zaj. Materna, 1sms 46 Kč, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

eTarot