Kozoroh

Kozoroh

22. prosinec až 20. leden

Hlavní rysy | Muž | Žena | Podrobná charakteristikaHlavní rysy

houževnatý, tvrdošíjný, soběstačný, opatrný, přemýšlivý; pečlivý, racionální, logický, analyzující, věcný, soustředěný; odolný (tělesně, duševně i duchovně), ovládá city, plánuje dlouhodobě, myslí dopředu, vyhýbá se zbytečnostem

Muž

Je zaměřený na výkon, právě pro něj platí heslo „nejdřív práce, potom koláče“. Kozoroh muž se orientuje podle všeho osvědčeného a podle pevných a předem daných struktur. Občas bývá melancholický až depresivní a před láskou a intimnostmi se uzavírá do sebe, do samoty.

Žena

Na rozdíl od muže je žena ve znamení Kozoroha laskavá a vlídná. Je v ní skrytá smyslnost a citová hloubka. Také ona je stvořena k práci, ale dokáže ji přerušit a věnovat se přednostně partnerovi a rodině. Ve stáří mají ženy v Kozorohu sklon k zatvrzelosti na duševní i tělesné úrovni. Často se pak dostaví hořkost a nespokojenost stejně jako pocit, že je život někdy podvedl.Podrobná charakteristika

Lidem, kteří jsou ve znamení Kozoroha, život často připadá jako dlouhý a namáhavý výstup na vysokou horu. Již záhy se u nich rozvíjí pocit zodpovědnosti, cit pro povinnost a sebeomezení, většinou proto, že to neústupně vyžadují vnější okolnosti. Jako děti se Kozorohové podobají malým dospělým, jsou bystří a vážní, což se neshoduje s jejich věkem. Svět pociťují od počátku jako spíše surový. Pouze vytrvalostí, chytrostí, plánováním a smyslem pro realitu si na něm lze vynutit to, co zjevně není ochoten dát dobrovolně.

Sny, iluze, spontánní činy bez určitého záměru a hravost nemají u Kozoroha místo. Minimálně dokud se dotyčný ještě pohybuje na nižších stupních své životní cesty. Při pohledu na vzdálenost před ním se mu zdá, že výstup sotva dokáže zvládnout, ale stejně jako skutečné zvíře Kozoroh mají i lidé v jeho znamení schopnost pohybovat se a přežít i za nejskrovnějších a nejtěžších podmínek. Hnáni vnitřní ctižádostí stoupají vzhůru k cíli, jehož dosažení má dát jejich životu smysl a naplnění, ať už ve sféře partnerského vztahu nebo povolání.

Hluboká potřeba získat všeobecné uznání za svůj výkon a schopnosti motivuje Kozorohy, aby si na sebe brali velké úkoly, což někdy vede až k přetěžování a depresím. Cena úspěchu a tím pocit uspokojení stoupá spolu s obtížemi a překážkami, které je nutno zdolat. To, co Kozorohům spadne snadno do klína, v nich probouzí spíše nedůvěru.

Úspěch, kariéra, sociální prestiž a společenské postavení jsou charakteristické pro životní cestu většiny Kozorohů. Jejich schopnost snášet velkou zátěž, silná vůle k výkonu a spolehlivost - stejně jako schopnost promýšlet a organizovat - z nich dělají v profesním životě vyhledávané spolupracovníky nebo úspěšné podnikatele.

Problematická je však silná vnitřní cenzura Kozoroha: přísné svědomí, vnitřní hlas, který posuzuje všechny činy a úvahy a měří je obecně platnými pravidly a zákony. Svoboda být sám sebou je téma, které dělá mnohým Kozorohům těžkosti. Ovšem mnoho lidí ve znamení Kozoroha objevuje, že během jejich postupující životní cesty jsou břemena a povinnosti stále lehčí a že jim kyne odměna za často mnohaletou snahu. Tím se vysvětluje fenomén, že Kozorohové s léty dospívají ke stále větší mladistvosti a k veselé mysli, která vyrůstá z prodělaných životních zkoušek a zážitků.

Dilema mezi povinností a svobodou, mezi jednotlivcem a společností je odvěkým problémem lidstva, s nímž se musí v nějakém období či oblasti svého života vyrovnat téměř každý Kozoroh.

Tip: přečtěte si také charakteristiku Kozoroha na eTarot.czZjistěte více po telefonu

Ariela – Výklad karet, Práce s kyvadlem, Křišťálová koule

Změní se brzy život k lepšímu? Nevíte si rady? Toužíte po lásce?
Karty a hvězdy společně pomohou najít odpověď!

SMS pište ve tvaru TAROT18 datum narození a váš text na 904 30 46

Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, tech. zaj. Materna, 1sms 46 Kč, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

eTarot