Beran

Beran

21. březen až 20. duben

Hlavní rysy | Muž | Žena | Podrobná charakteristikaHlavní rysy

aktivita, touha po činu, energie, nasazení, vitalita, silná vůle, dynamika, pudovost, odhodlanost, výkon; sportovní soutěživost, rivalita, přímočarost, přímost, upřímnost; touha po svobodě, záliba v dobrodružství; spontánnost, impulzívnost, schopnost nadchnout se; bezstarostnost, otevřenost, optimismus; inspirace, odvaha, důvěra, rozhodnost

Muž

Žije podle principu aktivity, jakoukoli činnost pokládá za smysluplné jednání. Muž-Beran má tendenci být stále v akci a chce se pořád něčím zabývat. Jde mu o prosazení, sebepotvrzení a aktivitu. Muž ve znamení berana má schopnost strhnout a motivovat jiné, chybí mu ale uzemnění, ukotvení. Díky své síle a pozitivnímu zaměření očekává, že vždy vyhraje.

Žena

Žena ve znamení Berana je intuitivní. Dokáže naslouchat signálům těla a energiím, které se pohybují v její blízkosti. Díky tomu se může spontánně a bezstarostně vydat na cestu do světa, aniž by se musela obávat následků. Je volná a otevřená a ráda navazuje nové kontakty. Dovede také pochopit, že když přišel čas k zastavení se na životní cestě, je potřeba omezit veškeré aktivity a zklidnit se.Podrobná charakteristika

Chceme-li hlouběji proniknout do povahy Berana, bude přínosné, když se podíváme na vlastnosti ohně, jeho živlu. Vedle tepla a světla, které oheň vyzařuje, je jeho nejdůležitější charakteristikou to, že neustále potřebuje něco, co může spalovat. Oheň nemůže existovat sám ze sebe. Neustále mění svou formu, vyšlehne, aby pak opět hořel slaběji a zadržet jej není možné. Lidé se zdůrazněným Beranem jsou stejní jako jeho živel – potřebují neustále něco, nač mohou zaměřit svou touhu po činu. Stále musí existovat cíle, perspektivy do budoucna a výzvy, které je třeba zdolávat a jimiž se Berani cítí být podněcováni. Přitom spotřebují mnoho energie, která je však jakýmsi vzplanutím slámy, silným, ale krátkým zábleskem. To znamená prudkou sílu, která Berany posunuje vpřed, je-li cíl dostatečně motivující, avšak malou vytrvalost a stálost v případech, kdy zdánlivě o nic nejde.

Obtíže přicházejí tehdy, když svět Beranům připadá příliš jasně stanovený. Pevně dané každodenní plány, rutina, tradice a budoucnost, kterou lze předpokládat, rychle dávají Beranům pocit, že jim chybí vzduch. Beran potom rád sedí u okna a zasmušile filozofuje o tom, že zřejmě i za dvacet let bude sedět a přemítat u stejného okna. Beran potřebuje pocit, že svět skýtá ještě tisíce neodhalených možností a že další dobrodružství už čeká za rohem. Žije v budoucnosti, právě ta je jeho realitou.

Beran jedná vždy podle zásady: nejkratší spojení mezi dvěma body je přímka. Okliky, puntičkářství nebo detailní práce mu příliš nesedí. Jeho nejsilnější motivy spočívají v touze po životě a v přání jakkoli se pohybovat směrem vpřed. Proto jej požadavek zůstat stát a přemýšlet o sobě staví před tvrdou zkoušku. Pokud to Beran přece udělá, pak se ukáže, že za jeho živým sebeprosazováním stojí velmi málo skutečné sebejistoty. Tu si Beran musí nejprve vypracovat tím, že bude sbírat zkušenosti a dokáže si, kdo je.

Beran je ohnivé znamení a tak má co do činění s intenzitou, pohybem a vášnivým vývojem. Beran neumí životem kráčet poddajně, diplomaticky a s ohledem na blaho druhých. Tam, kde byl, zpravidla zanechá stopu, kterou vnímají minimálně ti, kteří přijdou po něm.

Hluboko v Beranovi je zakořeněn bojový duch jeho předků. Život bez konkurence a soutěží, v nichž se může osvědčit a prokázat, je pro něj nesmyslnou existencí. Přitom mu však jde o fér hru. Beran není ilegální bojovník, který útočí skrytě. Přímočarost, přímost a otevřený boj muže proti muži bez triků a léček, při němž má každý stejnou šanci, to je základní idea tohoto znamení. Lepší vítězí.

Kdybychom shromáždili všechna znamení do jedné místnosti, kde by byl stůl s dárky a každý by si mohl něco vzít, byl by Beran u stolu jako první. Odhodlání k činu a přímost jej vnitřně nutí být někde dříve a rychleji, než jiní.

Tip: přečtěte si také charakteristiku Berana na eTarot.czZjistěte více po telefonu

Adina – Výklad karet, Jasnovidectví a věštění

Změní se brzy život k lepšímu? Nevíte si rady? Toužíte po lásce?
Karty a hvězdy společně pomohou najít odpověď!

SMS pište ve tvaru TAROT18 datum narození a váš text na 904 30 46

Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, tech. zaj. Materna, 1sms 46 Kč, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

eTarot